Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Capsa Susun Poker Online Indonesia Pyatara adbhutata nipirana: Kalim (na ut'thapana kara) dbara, ekati pleyara ekhana'o tadera kala pichane ara'o anukula pata bhangana kaja karate kona birodhidera prastaba. Udaharanasbarupa, yadi ekajana kheloyarera khuba saktisali hata thake, tabe ekati masrna kala tadera pichane birodhiderake poranora jan'ya bariye tulate ba barano barate uṯsahita karate pare. Bisesa kare simita gemagulite, ekati agera betim ra'unde patrati nirmanera phale pratipaksara parabartite betim ra'undagulite bhabisyate bitaguli kala karate pare karana tara patrera abhabaguli grahana karabe. Parabartite betim ra'unde ekati blapha seta apa karara jan'ya: Kakhana'o kakhana'o ekati dirgha balera blaphta hisabe ullekha kara haya, ya agera ba'itim ra'unde kala karara pare parabartite betim ra'unde ekati blapha (ba adha-blapha) seta apa karate pare. Udaharanasbarupa, ekati saktisali prarambhika hata diye ekati pleyara sastaya phlapa dekhate ut'thapanera paribarte kala karate parena e'i phlapati pleyaratira upakara karate pare na, tabe pleyarati ekhana'o aneka"a'uta" thakate pare (kardaguli ye ekati saktisali hata tairi karate pare tara jan'ya bame), athaba emanaki yadi asambhabya patala haya tabe tara blaphalera cesta karate pare.

Ut'thapanera dbara, e'i drsyati ekajana pratipaksera mato hate pare ye ekajana kheloyara yini"durbala" ekati durbala prarambhika hata diye"cupi cupi" karechena, kintu phlapera pare ekhana ekati saktisali tairi ba ankana hata rayeche. "Lam-bala blaphim" jan'ya ekati sampratika anala'ina sabdati phlotim. Phamka dharanati balache ye ekajana kheloyarake emana ekajana kheloyarera birud'dhe khelara jan'ya ara'o bhala hata prayojana, yini nijeke kholakhulibhabe khulate habe (ba ut'thapita) sattbe'o tini nijeke khola rakhate habe. Phamka dharanati pratiphalita kare ye kheloyarara an'ya kheloyaradera sathe sangharsa erate pachanda kare, yara itimadhye'i sakti dekhiyeche ebam sudhumatra kala karara jan'ya sudhumatra eka upaya (sera hata diye) jaya karate pare, tabe apanara pratipaksera (guli) bhamja hale kholara'o abilambe jaya karate pare. Phamkaphokarera prabhaba samparkita, syanda'u'ica prabhaba balache ye ekajana kheloyarake patre thakara jan'ya drrhabhabe hatiyara prayojana yakhana birodhira ekhana'o tara pichane kaja kare. Karana pleyara janena na ye katatuku pratidbandbi patrera sathe jarita habe ba tara punarbyabaharera ahbana janate habe kina, se jane na tara karyakarita ki asale asale ki. Remi13 Agen Sakong Capsa Susun Poker Online Indonesia

Discussion started by yuyutsu , on 104 days ago
You need to be a member of this group before you can participate in this discussion

 

Joomla 1.6 HTML Module